Otrzymaliśmy


Piątek, 07.05.2010

Poznań, 2.05.2010 r.
Oświadczenie
w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

My, niżej podpisani pracownicy nauki różnych ośrodków Polski, z wielką dezaprobatą przyjęliśmy fakt podpisania przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, pełniącego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – wbrew znanej publicznie woli tragicznie zmarłego śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Marszałek Bronisław Komorowski reprezentuje przeciwny wobec śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego obóz polityczny, a zaczął pełnić obowiązki głowy państwa w wyniku Jego tragicznej śmierci. Taka sytuacja w każdym demokratycznym społeczeństwie i państwie obliguje przejmującego obowiązki do zachowań neutralnych politycznie i taktownych i do niepodejmowania decyzji, które jednoznacznie odpowiadają interesowi politycznemu własnego ugrupowania.

Na polecenie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Kancelaria Prezydenta przygotowała wniosek wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem (dokument liczy 22 strony) skierowujący nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwko nowelizacji ustawy wypowiedziały się liczne środowiska naukowe, kombatanckie, związkowe, wiele osób życia publicznego, między innymi dwaj wybitni hierarchowie Kościoła katolickiego, a także Rada Programowa Instytutu Pamięci Narodowej zdecydowanie najlepiej znająca legislacyjne potrzeby tej instytucji.

W takiej sytuacji podpisanie przez Marszałka Bronisława Komorowskiego ustawy o IPN należy odczytać jako nieliczenie się ze standardami i regułami życia w demokratycznym społeczeństwie i państwie. Wykorzystanie tragicznego zdarzenia i przejęcie funkcji głowy państwa poza trybem demokratycznego wyboru (choć zgodnie z konstytucją) do realizacji interesu partyjnego ugrupowania, z którym jest związany, budzi uzasadnione wątpliwości co do sposobu sprawowania urzędu Prezydenta RP po ewentualnym wygraniu wyborów przez Marszałka Bronisława Komorowskiego.

Zwracamy się z podziękowaniem do Prawa i Sprawiedliwości za przejęcie inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i skierowanie nowelizacji ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego.

W zaistniałej sytuacji obowiązywania nowej ustawy o IPN, która przewiduje nowy tryb wyboru władz tej instytucji, zwracamy się ze stanowczym apelem, wręcz żądaniem, do wszystkich kandydatów do ciała elektorskiego, które będzie wybierało Radę Programową IPN, a także wszystkich kandydatów do tej Rady, by złożyli oświadczenie lustracyjne w formie obowiązującej osoby obejmujące urzędy państwowe, przy których oświadczenie to jest wymagane.

Jest to minimalny wymóg, jaki spełniać powinny osoby wybierające władze IPN-u, bo właściwie moralne prawo wyboru elektorów i kandydatów do władz IPN-u powinni mieć tylko ci członkowie rad wydziałów i instytutów wybierających członków kolegium, którzy takie oświadczenie złożą. Szczególny charakter prac badawczych, dochodzeniowo-prokuratorskich i oświatowo-edukacyjnych wymaga, by w kierownictwie IPN-u zasiadały osoby o życiorysach przejrzystych, nieskażonych współpracą z komunistycznymi służbami i strukturami władzy.

Podpisy poparcia:
prof. dr hab. Andrzej Adamski, AGH Kraków
Przemysław Alexandrowicz, prezes KIK Poznań
Krystyna Andrzejewska, UAM
prof. dr hab. Emilia Andrzejewska-Golec, Uniwersytet Medyczny Łódź
prof. dr hab. Marek Andrzejewski, Uniwersytet Szczeciński
dr Róża Antkowiak, UAM
prof. dr hab. Wiesław Antkowiak, UAM
prof. dr hab. Michał Banaszak, UAM
mgr inż. Józef Bancewicz, Politechnika Poznańska
dr Lidia Banowska, UAM
Marek Banowski, Poznań
mgr Krzysztof Bąk, Poznań
mgr Bożena Begejowicz, psycholog, Poznań
prof. dr hab. Marek Kazimierz Barański, historyk UKSW
Artur Bazak, redaktor „Teologii Politycznej”
Synergian Bezak, fizjoterapeuta, student osteopatii, Poznań
prof. dr hab. Czesław Błaszak, UAM
prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska
mgr Barbara Błażewicz, Poznań
prof. dr hab. Krystyna Boczoń, Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. Władysław Boczoń, UAM
Maria Bogucka, lekarz stomatolog, Poznań
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, UAM
dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
prof. dr hab. Władysława Bryła, UMCS
mgr Jan Bryła, Lublin
dr Alfons Brzeziński, Poznań
dr Elżbieta Czarniewska, UAM
prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, UAM
prof. dr hab. Jacek Dabert, UAM
dr Maria Dąbrowska-Bąk, UAM
dr Maria Dębowska, fizyk, Uniwersytet Wrocławski
Artur Dmochowski, twórca TVP Historia
prof. dr hab. Stanisław Ryszard Domański, SGH, Warszawa
prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, UAM
mgr Lidia Dudziak, Poznań
prof. dr hab. Edward Dutkiewicz, UAM
prof. dr hab. Maria Dutkiewicz, UAM
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, UKSW, Warszawa
mgr Katarzyna Dybciak, filolog, Warszawa
dr Tadeusz Dziuba
Leszek Elektorowicz, literat, Kraków
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, UJ
dr Grzegorz Gertig, chirurg-onkolog, Poznań
dr Teresa Gertig, Poznań
prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
mgr Dorota Gołębska, tłumacz, Warszawa
mgr Jacek Gołębski, Warszawa
prof. dr hab. Bożena Górczyńskla-Przybyłowicz, UAM
inż. Jerzy Grabus
Krystyna Grabus
prof. dr hab. Witold Grzebisz, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Halina Grzmiel-Tylutki, UJ
dr Jolanta Hajdasz, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań
prof. dr hab. Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski
dr Włodzimierz Heller, UAM, Kalisz
mgr Hanna Hendrysiak, filolog, Warszawa
mgr Witold Hendrysiak, Warszawa
prof. dr hab. Zofia Hryniewiecka-Szyfter, UAM
prof. dr hab. Henryk Hudzik, UAM
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, UAM
prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz, Skierniewice
prof. dr hab. Dorota Jankowska, UAM
prof. dr hab. Artur Jarmolowicz, UAM
prof. dr hab. Tomasz Jasiński, UAM
mgr Jolanta Jasińska, Poznań
dr Teresa Jerzak-Gierszewska, UAM
dr Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
prof. dr hab. Marta Karasińska, UAM
dr Anna Kasprzyk, Poznań
dr Henryk Kasprzyk, Poznań
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski, UAM
prof. dr hab. Aleksandra Kochańska-Dziurowicz, Poznań
prof. dr hab. Aleksander Kośko, UAM
mgr Maria Kośko, Poznań
prof. dr hab. Henryka Kramarz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Henryk Krzyżanowski, UAM
dr Dariusz Kucharski, UAM – Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej
mgr Hanna Kucharska, Poznań
dr Agnieszka Kurnik, WSFP „Ignatianum”, Kraków
dr Krystyna Laskowicz
prof. dr hab. Ignacy Lewandowski, UAM
mgr Maria Lewandowska, Poznań
Bernard Ładysz, artysta, śpiewak operowy
prof. dr hab. Leokadia Ładysz
prof. dr Paweł Łączkowski, Poznań
dr Maria Łączkowska, UAM
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, UAM
prof. dr hab. Wiara Małdżieva, UMK
dr Piotr Meteniowski, UAM
dr Bożena Mikołajczak, UAM
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, UAM
prof. dr hab. Krzysztof Moliński, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Musiał, UAM
prof. dr hab. Kazimierz Napiórkowski, UW
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, UAM
prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, UAM
prof. dr hab. Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
dr inż. Andrzej Pawuła, Poznań
Ryszard Piasek, filmowiec-dokumentalista, Poznań
prof. dr hab. Barbara Piłacińska, UAM
mgr inż. Andrzej Pieńkowski
mgr inż. Maria Pieńkowska
dr Ryszard Piotrowicz, UAM
dr hab. Jan Prostko-Prostyński, UAM
prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, UAM
dr Jacek Radomski, UAM
dr Wiesław Ratajczak, UAM
prof. dr hab. Tadeusz Rorat, Instytut Genetyki Roślin PAN
dr Lech Różański, Poznań
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, PAN, Poznań
prof. dr hab. Jan Sadowski, UAM
Aurelia Siwa, dziennikarz TVP, Poznań
prof. dr hab. Jan Skuratowicz, UAM
prof. dr hab. Jerzy Sosnowski, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
dr Julian Srebrny, UW
prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ
prof. dr hab. Anna Stankowska, UAM
prof. dr hab. Wojciech Stankowski, UAM
prof. dr hab. Kazimierz Stępczak, UAM
prof. dr hab. Wojciech Suchocki, UAM
dr inż. Ludwik Szaro, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak, UAM
prof. dr hab. Roman Szulc, Uniwersytet Medyczny, Poznań
Maciej Szulc, Poznań
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, UAM
prof. dr hab. Henryk Szydłowski, UAM
Stanisław Szymański, przedsiębiorca, Poznań
prof. dr hab. Wojciech Święcicki, PAN, Poznań
prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz, UAM
mgr Teresa Świrydowicz
dr Jerzy Targalski, historyk
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, UAM
prof. dr hab. Lech Torliński, Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. Maciej Urbanowski, UJ
prof. dr Ryszard Vorbrich, UAM
prof. dr hab. Andrzej Waśko, UJ
prof. dr hab. Anna Waśko, UJ
prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, UAM
dr Stefan Wiertlewski, UAM
prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, UAM
prof. dr hab. Stefan Zawadzki, UAM
mgr Maria Zawadzka, Poznań
mgr inż. Tomasz Zdziebkowski
mgr Dorota Zdziebkowska, Poznań
prof. dr hab. Maria Ziółek, UAM
Antoni Żuromski, radny i członek zarządu powiatu
obornickiego
Karol Szyguła, Poznań
mgr Alicja Kasprzyk, Poznań
mgr Joanna Kasprzyk, Poznań
mgr Zbigniew Czerwiński, Poznań
mgr Wiesław Zdziabek, Poznań
mgr inż. Jerzy Ciesielski, Swadzim, k. Poznania
Przemysław Markowski, radny miasta Poznania
Barbara Napieralska, Poznań
Agata Ławniczak, publicysta, wykładowca, reżyser
Piotr Walerych, Kiekrz k. Poznania
Katarzyna Walerych, Kiekrz
Joanna Walerych, Kiekrz
Weronika Walerych, Kiekrz
Anna Łukianowicz, Poznań
Andrzej Łukianowicz, Poznań
Wiktor Łukianowicz, Poznań
inż. Kazimierz Zygmanowski, Przeźmierowo k. Poznania
Ludwika Zygmanowska, Przeźmierowo
Krystyna Liminowicz, Poznań
Ryszard Liminowicz, Poznań
Maria Walerych, Poznań
Bogdan Walerych, Poznań
Marta Kluczyńska, studentka, Lubniewice
mgr Leszek Jędras, Puszczykowo
mgr Jędrzej Jędras, Poznań
mgr Magdalena Jędras, Puszczykowo
mgr Józef Pachowicz, Poznań
mgr Urszula Pregiel-Pachowicz, Poznań
mgr Emanuela Tatarkiewicz, doktorant, UAM
mgr Paweł Kochański, Poznań
Katarzyna Dziamara-Kochańska, Poznań
Wojciech Kochański, Poznań
Dorota Kochańska, Poznań
Lesław Dziamara, Zawiszyce
Maria Dziamara, Zawiszyce
mgr Anna Dziamara, Kędzierzyn-Koźle
mgr Bartosz Dziamara, Zawiszyce
Zdzisław Mikołajczak, Poznań
Barbara Mikołajczak, Poznań
Wanda Plucińska, Poznań
Wiesław Sagan, Legnica
mgr Danuta Kotyńska-Brancewicz, Łódź
Jerzy Jarosz, Imielin
mgr Mikołaj Pietraszak Dmowski, Puszczykowo
mgr Ewa Zygarłowska, Baranowo
mgr Jerzy Zygarłowski, Baranowo

Nasz Dziennik

Reklamy

2 Komentarze

Filed under Uncategorized

2 responses to “Otrzymaliśmy

  1. BegBej

    Aż żal że na tej liście tylu ludzi z tytułami naukowymi. Jakoś nie zauważyłem Pana Cenckiewicza! A gdzie to Waćpan po kątach się chowasz? Lista ta podaje błędne dane: mgr Bożena Begejowicz z Poznaniem ma tyle wspólnego co Kaczyński ze Smoleńskiem!

  2. Anna Łojewska

    A ja wstydzę się się za widniejące tutaj nazwiska ludzi, którzy kiedyś byli moimi wykładowcami, autorytetami już dawno przestali być.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s